Ρύθμιση αυθαιρέτων με το Ν.4014/2011


Με το Ν.4014/2011 για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή με αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη κοκ) σε ακίνητο απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις εντός της ιδιοκτησίας.

Ταυτόχρονα, μέχρι τις 31 Μαΐου δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία ρύθμισης τυχόν αυθαιρεσιών.

Είναι ευκαιρία λοιπόν με το ελάχιστο δυνατό κόστος του nomimo.gr να απαλλαγείτε μια και καλή από την αβεβαιότητα μιας συνεχιζόμενης παρανομίας, ενώ παράλληλα η αξία της – νόμιμης πλέον – ιδιοκτησίας σας θα αυξηθεί και θα μπορείτε να τη μεταβιβάσετε χωρίς άγχος.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων είναι μέχρι τις 31 Μαΐου!


Τακτοποίηση χώρων με το Ν.3843/2010


Με το Ν.3843/2010 επιτρέπεται η διατήρηση για 40 χρόνια χώρων οι οποίοι βρίσκονται εντός κτιριακού όγκου βάσει της οικοδομικής άδειας και οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης.

Είναι ευκαιρία λοιπόν να τελειώνετε με αυθαιρεσίες εντός της ιδιοκτησίας σας. Ρυθμίστε τώρα τους χώρους σας που εμπίπτουν στο Ν.3843/2010 μέσα από το πανελλήνιο δίκτυο συνεργατών μηχανικών και το μηχανικό της περιοχής σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος του nomimo.gr.

Προσοχή: Η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων στην πολεοδομία της περιοχής σας είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου!


Βεβαιώσεις Νομιμότητας


Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ιδιοκτησίας που απαιτείται σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή σε σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό.


Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων


Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται σε κάθε πώληση ή ενοικίαση διαμερίσματος ή κτιρίου άνω των 50 τμ.